‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit…’

Soms lukt het leerlingen gewoonweg niet om te zien wat voor een talent ze in huis hebben. Ze lopen vast op school, halen lage cijfers en weten niet hoe ze het tij moeten keren. De motivatie voor school en het zelfvertrouwen nemen af.

Teach2Study zet zich in om deze leerlingen te helpen op het gebied van studievaardigheden, planning en ‘het leren leren’. We geven ze structuur en vertrouwen mee, zodat ze uiteindelijk zelfstandig aan het werk ┬ákunnen en daardoor met meer plezier naar school gaan. Dit zelfvertrouwen en deze zelfredzaamheid liggen ten grondslag aan de gedachte dat leerlingen meer talent hebben dan ze denken.

Is uw kind een beelddenker?

Beelddenken is een gave, maar het kan voor beelddenkers ook lastig zijn op school om de lesstof te begrijpen en te onthouden. Teach2Study helpt beelddenkers op de basisschool en middelbare school om de lesstof te vertalen naar een visuele manier van denken. We maken hierbij gebruik van de ‘Leren Leren Methode’ van Instituut Kind in Beeld en de training ‘Ik leer anders’.

Waar richten we ons op?
  • Plannen en organiseren van het schoolwerk
  • ‘Leren leren’
  • Vakinhoudelijke kennis overbrengen
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen en plezier op school

Knop op homepage - Huiswerkbegeleiding v2

Knop op homepage - SLLL v2

Knop op homepage - Beelddenken v2