Een beelddenker of een taal-/begripsdenker?

Of u of uw kind een beelddenker (visueel-ruimtelijke leerling) of een taal-/begripsdenker (auditief-volgordelijke leerling) is, bepaalt u aan de hand van de onderstaande criteria.

Beelddenken of taaldenken


Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial Learner (mag gekopieerd worden). Site in het Engels.

Nederlands: “Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”. Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The Visual-Spatial learner