Huiswerkbegeleiding
 
Aanpak
 • Na aanmelding van een leerling nemen we contact op voor een kennismakingsgesprek met ouder(s) en de leerling.
 • In dat gesprek maken we afspraken over de inhoud van de begeleiding. Leggen we meer de nadruk op het aanleren van leerstrategieën, het maken van een planning, of is er meer behoefte aan wat extra vakinhoudelijke uitleg?
 • Contact met de mentor wordt gelegd voor aanvullende informatie over de leerling. We proberen de lijntjes naar vakdocenten en mentoren kort te houden.
 • Nadat de leerling 4 tot 6 volledige weken huiswerkbegeleiding heeft genoten, nemen wij contact met u op. We bespreken hoe de begeleiding bevallen is en wat er eventueel aangepast moet worden in het plan van aanpak.
 • Natuurlijk staan we te allen tijden open voor vragen en u kunt zowel telefonisch als per email contact met ons opnemen.
Hoe ziet een middag bij Teach2Study eruit?
 • De dag begint met het doornemen van de agenda en de behaalde cijfers.
 • Er wordt een persoonlijke planning gemaakt voor de dag aan de hand van de agenda. Dat wordt de dagtaak genoemd.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling dat de agenda up-to-date is.
 • Nieuw opgegeven toetsen worden in de weekplanning toegevoegd. Ook wordt er huiswerk in Magister ingepland op de dagen dat een leerling niet naar ons komt.
 • Indien nodig wordt er hulp en extra uitleg geboden bij het maak- en leerwerk.
 • Het leerwerk wordt meerdere keren overhoord, net zolang tot de leerling het kent.
 • Als de dagtaak afgetekend is, gaan de leerling en begeleider samen kijken aan welk vak er extra gewerkt kan worden. Vaak zal dit een vak zijn waar de leerling moeite mee heeft.
Tijden en tarieven

Voor huiswerkbegeleiding gelden de volgende maandelijkse tarieven:

 • 2 dagen per week: €200,-
 • 3 dagen per week: €230,-
 • 4 dagen per week: €260,-
Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Teach2Study hanteert de volgende uitgangspunten voor de dagen en tijden waarop huiswerkbegeleiding wordt gegeven:

 • Huiswerkbegeleiding vindt plaats van maandag tot en met donderdag van 14:10 tot 17:30 in de maanden september tot en met juni.
 • Tijdens toetsweken vindt de huiswerkbegeleiding op aangepaste tijden plaats.
 • De kosten voor huiswerkbegeleiding worden in de vakantieperiode doorberekend met uitzondering van vakanties die langer duren dan één week. In dit laatste geval zal slechts één week in rekening worden gebracht.
 • Er wordt geen huiswerkbegeleiding aangeboden in de maanden juli en augustus. In deze maanden worden er vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht.