Training Ik leer anders

‘Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden’

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Veel lesstof wordt op school in woorden aangeboden. Als je niet in woorden denkt, maar in beelden, kun je problemen ondervinden bij het begrijpen en het onthouden. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand, ad(h)d, autisme, hoogbegaafdheid of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden.

Werkwijze Ik leer anders

De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar een visuele manier van denken, naar woordbeelden die passen binnen het visuele leersysteem van een beelddenker. Deze techniek wordt aangeleerd in circa 4 sessies. Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Op verzoek bespreek ik de methode graag met de leerkracht op school.
De methode ‘Ik leer anders’ helpt kinderen de weg te vinden in school. Ze krijgen tools om het non-visuele aanbod op school zelf om te zetten in hun eigen visuele leersysteem. Hierdoor is het makkelijker om de lesstof te verwerken en onthouden en terug te vinden bij toetsing.
Direct resultaat
Door informatie in beelden te vertalen kunnen deze kinderen de lesstof wel onthouden en zich eigen maken. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden.
Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.
Inhoud training Ik leer anders

Basisschool
  • Taal : alfabet, dictee
  • Rekenen: tafels, plus- en minsommen, indien nodig de breuken.
  • Klokkijken; digitaal en analoog
  • Onthouden van informatie
  • Organisatie
Tijden en Tarieven

De trainingen vinden bij de leerling thuis plaats.

De kosten van de training voor basisscholieren zijn € 279,-
4 x een sessie van 1 uur à € 60,-
1 x werkboek à € 39,-

Elke extra sessie aansluitend aan de training kost € 60,-per uur.

De eerste sessie duurt 1 ½ uur, aangezien we eerst de doelstellingen bespreken en we het informatiesyteem van de leerling testen om direct te kijken of de methode aansluit.

Om uw kind aan te melden voor de training ‘Ik leer anders’, klik hier.