MILS Leerstrategieën
 • Worstelt uw kind met leren en kost het leren veel tijd?
 • Begint uw zoon of dochter de motivatie voor het leren te verliezen?

Wellicht leert uw kind niet op de manier die bij hem/haar het beste past. De MILS-test helpt uw zoon of dochter om uit te vinden wat voor hem of haar een fijne leerstijl is.

Wat is de Mils?
 • MILS staat voor Meervoudige Intelligentie LeerStrategieën en is gebaseerd op de theorie van de meervoudige intelligenties van Howard Gardner.
 • Het is een leerstrategie-onderzoek om te bepalen wat de voorkeursleerstijl van uw kind is.

De volgende 6 leerstijlen worden in beeld gebracht:

 • woordslim
 • stappen denken (behoefte aan structuur)
 • beweging nodig
 • luisterslim
 • beeldslim
 • samen leren.
Hoe werkt het?
 • Het MILS-onderzoek is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar en eveneens voor middelbaar scholieren en volwassenen.
 • Het onderzoek vindt plaats d.m.v. een computerprogramma. De test duurt circa 10 minuten. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
 • In een gesprek direct na afloop wordt de uitslag toegelicht aan de leerling(e) en eventueel aan de ouder(s).
 • Concrete tips en studieadviezen die aansluiten bij de leerstijl van uw kind, worden aangereikt. Dit geldt ook voor passende hulpmiddelen.
 • Indien gewenst, kan er een persoonlijk verslag worden opgesteld, dat u mee kan nemen naar de docent of leerkracht van uw zoon/dochter.

Meer informatie over het MILS leerstrategie-onderzoek is te vinden op www.vanbodegom.eu.

Wat zijn de kosten?
 • Mils test + bespreking €120,-
 • Mils test + bespreking + verslag €150,-
Mils voor scholen

We kunnen ook langskomen bij u op school om bij uw leerlingen het MILS-onderzoek af te nemen. Dit kan zowel op basisscholen (vanaf groep 6) als op middelbare scholen. De MILS-test kan op individuele basis worden afgenomen of in kleine groepjes. Wij kunnen dit geheel aanpassen aan de wensen van uw school en gaan graag het gesprek met u aan over de mogelijkheden om de MILS bij u op school in te zetten.